نساجی

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
محمد عباس‌زاده -- --
علی شجاعی -- --
رحمان جعفری -- --
علی‌اصغر عاشوری -- --
محمدمهدی نظری -- --
حضور در زمین
حامد شیری --
محمد میری --
مجتبی ممشلی --
رضا دهقانی --
علی‌اصغر عاشوری --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
حقیقی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرزازاد
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خطیر
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
حقیقی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
میرزازاد
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
خطیر
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ عاشوری
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ میری
۳۰-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شیری
۳۴-CB-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بیژن
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شجاعی
۲۳-RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ممشلی
۳۱-LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ رحیمی
۲۱-LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نظری
۳۱-AM-,SS-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ دهقانی
۲۲-LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ عباس‌زاده
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ قهاری
۲۲-RW-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جعفری
۲۳-ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کفشگری
۳۳-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ باقری
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ماهینی
۳۳-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ معصومی
۲۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جلالی
۲۵-LW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نیاری
۲۲-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ زامهران
۲۸-RW-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ رضایی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مینایی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ میرزایی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جمال
۱۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کیانی‌مقدم
۲۸-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کریمی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ باباگلی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بحیرایی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شیرخانی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ عاشوری
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲ میری
۳۰-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳ شیری
۳۴-CB-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۴ بیژن
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۵ شجاعی
۲۳-RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۶ ممشلی
۳۱-LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۷ رحیمی
۲۱-LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۸ نظری
۳۱-AM-,SS-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۹ دهقانی
۲۲-LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۰ عباس‌زاده
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۱ قهاری
۲۲-RW-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۲ جعفری
۲۳-ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۳ کفشگری
۳۳-DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۴ باقری
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۵ ماهینی
۳۳-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۶ معصومی
۲۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۷ جلالی
۲۵-LW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۸ نیاری
۲۲-RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۹ زامهران
۲۸-RW-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۰ رضایی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۱ مینایی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۲ میرزایی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۳ جمال
۱۶-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۴ کیانی‌مقدم
۲۸-RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۵ کریمی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۶ باباگلی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۷ بحیرایی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۸ شیرخانی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ عاشوری
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ میری
۳۰-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شیری
۳۴-CB-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بیژن
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شجاعی
۲۳-RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ممشلی
۳۱-LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ رحیمی
۲۱-LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نظری
۳۱-AM-,SS-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ دهقانی
۲۲-LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ عباس‌زاده
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ قهاری
۲۲-RW-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جعفری
۲۳-ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کفشگری
۳۳-DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ باقری
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ماهینی
۳۳-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ معصومی
۲۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جلالی
۲۵-LW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نیاری
۲۲-RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ زامهران
۲۸-RW-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ رضایی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مینایی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ میرزایی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جمال
۱۶-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کیانی‌مقدم
۲۸-RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کریمی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ باباگلی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بحیرایی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شیرخانی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | تا پیش از شروع هفته هجدهم سایپا تنها تیمی بود که صاحب پنالتی نشده بود. این طلسم در بازی با نساجی شکست.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | هفته هجدهم با 24 گل، پرگل‌ترین هفته لیگ نوزدهم شد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | نساجی در تاریخ لیک برتر از هیچ تیمی بیش از سایپا گل نخورده است. (8 گل)

۱۳۹۸/۱۲/۲۱

توییت | سایپا تا هفته هجدهم ۴۱ درصد گل‌هایش را به نساجی زده

۱۳۹۸/۱۲/۲۱

توییت | نساجی در 9 هفته گذشته هیچ بردی به دست نیاورد. آخرین برد آنها به هفته چهار و بازی مقابل شاهین برمی گردد.

۱۳۹۸/۰۹/۲۰