سایپا

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
فلاح‌زاده
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوهری
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منادی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌پور
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوراللهی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
فلاح‌زاده
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
گوهری
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
منادی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌پور
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
نوراللهی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ بارانی
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ علیاری
۲۴-LW-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ سلیمانی
۲۴-RW-,AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ سهرابیان
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ غلامعلی‌بیگی
۲۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ محمدفرد
۲۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نیک‌خوی
۳۱-LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شاه‌علی‌دوست
۳۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حسین‌زاده
۱۹-AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ عباسیان
۳۰-LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ لطفی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حاجی عیدی
۲۱-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جعفری
۲۳-RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ رمضانی
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شریفی
۲۰-DM-,RM-,RW-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جلالی
۲۲-AM-,LW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ هاشمی
۲۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جباری
۲۱-CM-,RB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شریعتی
۲۰-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کامیاب
۲۵-RW-,LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شفیعی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جهانبخش
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ صادقی
۰-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ آقاخان
۲۷-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ داوران
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ سلطانی‌مهر
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نخودکار
۱۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ دره
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بائوج
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ بارانی
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲ علیاری
۲۴-LW-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳ سلیمانی
۲۴-RW-,AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۴ سهرابیان
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۵ غلامعلی‌بیگی
۲۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۶ محمدفرد
۲۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۷ نیک‌خوی
۳۱-LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۸ شاه‌علی‌دوست
۳۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۹ حسین‌زاده
۱۹-AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۰ عباسیان
۳۰-LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۱ لطفی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۲ حاجی عیدی
۲۱-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۳ جعفری
۲۳-RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۴ رمضانی
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۵ شریفی
۲۰-DM-,RM-,RW-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۶ جلالی
۲۲-AM-,LW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۷ هاشمی
۲۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۸ جباری
۲۱-CM-,RB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۹ شریعتی
۲۰-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۰ کامیاب
۲۵-RW-,LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۱ شفیعی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۲ جهانبخش
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۳ صادقی
۰-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۴ آقاخان
۲۷-RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۵ داوران
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۶ سلطانی‌مهر
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۷ نخودکار
۱۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۸ دره
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۹ بائوج
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ بارانی
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ علیاری
۲۴-LW-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ سلیمانی
۲۴-RW-,AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ سهرابیان
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ غلامعلی‌بیگی
۲۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ محمدفرد
۲۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نیک‌خوی
۳۱-LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شاه‌علی‌دوست
۳۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حسین‌زاده
۱۹-AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ عباسیان
۳۰-LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ لطفی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حاجی عیدی
۲۱-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جعفری
۲۳-RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ رمضانی
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شریفی
۲۰-DM-,RM-,RW-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جلالی
۲۲-AM-,LW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ هاشمی
۲۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جباری
۲۱-CM-,RB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شریعتی
۲۰-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کامیاب
۲۵-RW-,LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شفیعی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جهانبخش
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ صادقی
۰-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ آقاخان
۲۷-RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ داوران
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ سلطانی‌مهر
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نخودکار
۱۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ دره
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بائوج
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | تا پیش از شروع هفته هجدهم سایپا تنها تیمی بود که صاحب پنالتی نشده بود. این طلسم در بازی با نساجی شکست.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | نساجی در تاریخ لیک برتر از هیچ تیمی بیش از سایپا گل نخورده است. (8 گل)

۱۳۹۸/۱۲/۲۱

توییت | سایپا تا هفته هجدهم ۴۱ درصد گل‌هایش را به نساجی زده

۱۳۹۸/۱۲/۲۱

توییت | حامد فلاح‌زاده از هیچ تیمی به اندازه پرسپولیس گل نخورده است. ( ۱۴ گل)

۱۳۹۸/۰۹/۲۶

توییت | سایپا با ۱۹ شکست مقابل پرسپولیس از هیچ تیمی به این اندازه شکست نخورده است.

۱۳۹۸/۰۹/۲۶