فولاد

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
لوسیانو پریرا -- --
ایوب والی -- --
حسن بیت‌سعید -- --
احمد عبداله‌زاده -- --
آیاندا پاتوسی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
مرادیان
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گردان
۳۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلام‌زاده
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
مرادیان
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
گردان
۳۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
غلام‌زاده
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ احمدزاده
۲۷-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جعفری
۲۷-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ پاتوسی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ والی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بیت‌سعید
۳۰-LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حیدریه
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ آبشک
۳۳-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ آقاسی
۲۳-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کولیبالی
۲۷-CB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ص. حردانی
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نجاریان
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ قاسمی‌نژاد
۳۱-AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ صابر حردانی
۲۳-RW-,AM-,RM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ عبداله‌زاده
۲۷-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ پریرا
۳۶-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ باقرپور
۲۲-ST-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ زامهران
۲۳-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مریدی
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نیک‌نفس
۲۷-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بوعذار
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نامداری
۲۰-RW-,LW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ هدایتیان
۲۲-AM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بدرقه
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ غلام‌زاده
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شربتی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ سواری
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ گلی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ صیدالی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ هاشمی‌زاده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ سلجوقی
۲۷-LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کی‌شمس
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ احمدزاده
۲۷-RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲ جعفری
۲۷-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳ پاتوسی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۴ والی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۵ بیت‌سعید
۳۰-LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۶ حیدریه
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۷ آبشک
۳۳-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۸ آقاسی
۲۳-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۹ کولیبالی
۲۷-CB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۰ ص. حردانی
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۱ نجاریان
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۲ قاسمی‌نژاد
۳۱-AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۳ صابر حردانی
۲۳-RW-,AM-,RM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۴ عبداله‌زاده
۲۷-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۵ پریرا
۳۶-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۶ باقرپور
۲۲-ST-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۷ زامهران
۲۳-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۸ مریدی
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۹ نیک‌نفس
۲۷-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۰ بوعذار
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۱ نامداری
۲۰-RW-,LW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۲ هدایتیان
۲۲-AM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۳ بدرقه
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۴ غلام‌زاده
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۵ شربتی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۶ سواری
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۷ گلی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۸ صیدالی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۹ هاشمی‌زاده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳۰ سلجوقی
۲۷-LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳۱ کی‌شمس
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ احمدزاده
۲۷-RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جعفری
۲۷-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ پاتوسی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ والی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بیت‌سعید
۳۰-LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حیدریه
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ آبشک
۳۳-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ آقاسی
۲۳-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کولیبالی
۲۷-CB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ص. حردانی
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نجاریان
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ قاسمی‌نژاد
۳۱-AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ صابر حردانی
۲۳-RW-,AM-,RM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ عبداله‌زاده
۲۷-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ پریرا
۳۶-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ باقرپور
۲۲-ST-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ زامهران
۲۳-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مریدی
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نیک‌نفس
۲۷-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بوعذار
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نامداری
۲۰-RW-,LW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ هدایتیان
۲۲-AM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بدرقه
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ غلام‌زاده
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شربتی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ سواری
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ گلی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ صیدالی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ هاشمی‌زاده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ سلجوقی
۲۷-LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کی‌شمس
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | هفته هجدهم با 24 گل، پرگل‌ترین هفته لیگ نوزدهم شد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | حسن بیت‌سعید سی‌امین گل خود در تاریخ لیگ برتر را مقابل سپاهان زد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۱

توییت | باخت در مقابل تراکتور، صد و پنجاهمین باخت فولاد در تاریخ لیگ برتر بود.

۱۳۹۸/۰۹/۲۶

توییت | فولاد در 7 تقابل اخیر برابر سایپا به پیروزی نرسیده است.

۱۳۹۸/۰۹/۲۰

توییت | فولاد با برد برابر گل گهر به دویستمین پیروزی خود در تاریخ برتر دست پیدا کرد.

۱۳۹۸/۰۹/۱۲