استقلال

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
مهدی قائدی -- --
شیخ دیاباته -- --
وریا غفوری -- --
محمد دانشگر -- --
علی کریمی -- --
حضور در زمین
حسین حسینی --
وریا غفوری --
علی کریمی --
محمد دانشگر --
مسعود ریگی --
امتیاز
شیخ دیاباته --
علی کریمی --
عارف غلامی --
مهدی قائدی --
وریا غفوری --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
حسینی
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورحمیدی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
حسینی
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
پورحمیدی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ دیاباته
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مطهری
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ع. کریمی
۲۶-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ غلامی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ قائدی
۲۱-LW-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ غفوری
۳۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ یزدانی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ریگی
۲۹-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ دانشگر
۲۶-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ رضاوند
۲۶-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ میلیچ
۳۱-LB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شجاعیان
۲۸-RW-,CM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ چشمی
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ طاهرخانی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ اسماعیلی
۲۶-CM-,RW-,LW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ زکی‌پور
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ف. باقری
۲۸-CM-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ خادم‌پور
۲۳-CM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مرادی
۲۱-RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ دشتی
۲۶-RW-,LW-,ST-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ م. کریمی
۲۵-LW-,SS-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بودوروف
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ تبریزی
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ هراتی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بلبلی
۲۲-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ آذری
۲۲-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کارگر
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ دیاباته
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲ مطهری
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳ ع. کریمی
۲۶-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۴ غلامی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۵ قائدی
۲۱-LW-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۶ غفوری
۳۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۷ یزدانی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۸ ریگی
۲۹-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۹ دانشگر
۲۶-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۰ رضاوند
۲۶-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۱ میلیچ
۳۱-LB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۲ شجاعیان
۲۸-RW-,CM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۳ چشمی
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۴ طاهرخانی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۵ اسماعیلی
۲۶-CM-,RW-,LW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۶ زکی‌پور
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۷ ف. باقری
۲۸-CM-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۸ خادم‌پور
۲۳-CM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۹ مرادی
۲۱-RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۰ دشتی
۲۶-RW-,LW-,ST-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۱ م. کریمی
۲۵-LW-,SS-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۲ بودوروف
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۳ تبریزی
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۴ هراتی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۵ بلبلی
۲۲-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۶ آذری
۲۲-CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۷ کارگر
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ دیاباته
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مطهری
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ع. کریمی
۲۶-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ غلامی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ قائدی
۲۱-LW-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ غفوری
۳۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ یزدانی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ریگی
۲۹-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ دانشگر
۲۶-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ رضاوند
۲۶-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ میلیچ
۳۱-LB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شجاعیان
۲۸-RW-,CM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ چشمی
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ طاهرخانی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ اسماعیلی
۲۶-CM-,RW-,LW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ زکی‌پور
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ف. باقری
۲۸-CM-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ خادم‌پور
۲۳-CM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مرادی
۲۱-RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ دشتی
۲۶-RW-,LW-,ST-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ م. کریمی
۲۵-LW-,SS-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بودوروف
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ تبریزی
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ هراتی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بلبلی
۲۲-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ آذری
۲۲-CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کارگر
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | تیم‌های مهدی تارتار در ۵ فصل گذشته در آزادی برابر استقلال در هر بازی حداقل ۲ گل خوردند.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | هفته هجدهم با 24 گل، پرگل‌ترین هفته لیگ نوزدهم شد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر استقلال در آغاز نیمه دوم هر ۳ تعویض خود را انجام داد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | نفت مسجدسلیمان برای اولین بار در این فصل در بازی که گل اول را زده بود شکست خورد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | مهدی تارتار از هیچ تیمی بیشتر از استقلال شکست نخورده است. (۶ بار)

۱۳۹۸/۱۲/۲۰