عزیز معبودی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۵۶
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته دوم
سپاهان /ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته سوم
ماشین سازی /شهر خودرو
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته چهارم
پیکان/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته پنجم
ماشین سازی /شاهین
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته ششم
نساجی/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هفتم
ماشین سازی /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هشتم
ماشین سازی /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته نهم
پرسپولیس /ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دهم
ماشین سازی /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته یازدهم
گل گهر/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دوازدهم
ماشین سازی /سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته سیزدهم
پارس جنوبی/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته چهاردهم
ماشین سازی /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته شانزدهم
استقلال /ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هفدهم
ماشین سازی /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هجدهم
شهر خودرو/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته نوزدهم
ماشین سازی /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیستم
شاهین/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و سوم
نفت مسجدسلیمان/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین