۰-۲
تاريخ
۲۱ تیر ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۱:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۷
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
هایراپتیان
۳۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۵-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۱۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۹۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمانی
۶-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۱۰-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۱۳-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۷-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۸-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۸۰-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بشاگردی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورهاشم
۱۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۸-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۲۰-CF3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۷۰-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۸-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کمندانی
۲۵-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمود‌آبادی
۱۳-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۱۰-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانخانی
۱۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین