۱-۰
تاريخ
۱۵ تیر ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام علی
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۰
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بشاگردی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورهاشم
۱۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۸-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۲۰-CF3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۷۰-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۸-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۱۰-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمود‌آبادی
۱۳-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانخانی
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رحمتی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرامرزی
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۵-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلعتبری
۹۹-SS1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۹۰-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خراسانی
۷۶-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۸۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهران
۲۰-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نبی‌زاده
۸۸-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین