۴-۱
تاريخ
۱۴ تیر ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۴
--
--
--
--
--
--
--
۷,۷
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خلیل
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ملکی
۳۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۶۱-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حدادی‌فر
۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مارکوویچ
۳۸-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چراغعلی
۱۶-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منظمی
۳۳-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
هایراپتیان
۳۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۵-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۱۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۹۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۱۰-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۱۳-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمانی
۶-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۸۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حمودی
۴۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین