۰-۱
تاريخ
۱۴ تیر ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۱:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۱
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رادوشویچ
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌خواه
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کنعانی‌
۶-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلیل‌زاده
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوراللهی
۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۸۸-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیپور
۷۰-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رسن
۵-CM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۲۰-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
شاهین
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
درویش‌وند
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مشکل‌پور
۷۱-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دورقی
۱۳-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسی‌زاده
۱۴-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صارمی
۳۲-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مالکی
۲۱-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۹۶-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۱۰-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. سلطانی‌مهر
۶۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بحرانی
۹-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مشایخ
۷۰-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین