۰-۲
تاريخ
۰۸ تیر ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۱:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۶,۹
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۷
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سالاری
۱۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اهل‌شاخه
۴۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۲۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۸۸-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۲۰-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۴-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۲۵-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۹-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۸-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۳۶-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امید حامدی‌فر
۲۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پارس جنوبی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورمحمد
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۷۲-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
همتی
۲۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شفیعی
۸-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۷-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منوچهری
۴۷-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بهاروندی
۱۶-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۱۴-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌زاده
۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین