۱-۲
تاريخ
۰۴ اسفند ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام رضا
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۷,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۵,۸
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رحمتی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۵-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۸۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۹۰-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلعتبری
۹۹-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلاووف
۶۷-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. صادقی
۲۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۹۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ملکیان
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۸۸-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹۰-CF3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۷۰-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۱۹-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین