۱-۲
تاريخ
۰۴ اسفند ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۸:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۲
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهرخانی
۵۷-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چشمی
۴-CB2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. کریمی
۶-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶۶-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دشتی
۹-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بلبلی
۸۰-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خلیل
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۶۱-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-CB2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هخامنش
۱۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۱۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حدادی‌فر
۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیدوف‌
۱۸-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منظمی
۳۳-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین