۰-۰
تاريخ
۲۵ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۹
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممشلی
۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۲۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۹-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کفشگری
۲۴-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۹۱-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی‌مقدم
۳۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پارس جنوبی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورمحمد
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۷۲-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شفیعی
۸-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باتیستا
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۱۴-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منوچهری
۴۷-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین