۲-۱
تاريخ
۲۵ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۴
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
--
--
--
--
--
--
--
۷,۳
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
هایراپتیان
۳۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌وردی
۲۰-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حمودی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۱۰-AM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۸۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۷-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۱۳-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
والی
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۱-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صابر حردانی
۳۲-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاتوسی
۱۲-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۷۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌نفس
۴۵-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هدایتیان
۷۴-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۲۱-CB2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین