۱-۱
تاريخ
۱۸ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۶:۵۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام علی
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۰
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۲۲-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۳-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۸-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمود‌آبادی
۱۳-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۷۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۲۰-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۸-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کمندانی
۲۵-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۷۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوری
۱۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۶۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دژاگه
۲۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۷-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۰-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حمزاوی
۲۰-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۱۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین