۳-۱
تاريخ
۱۱ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
--
--
--
--
--
--
--
۷,۴
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممشلی
۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۲۳-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۹-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۹۱-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۱۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فلاح‌زاده
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۱۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شفیعی
۴۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدفرد
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌علی‌دوست
۴-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیاب
۲۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۳۲-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۰-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشمی
۲۸-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین