۰-۱
تاريخ
۰۵ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۹
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۷
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خلیل
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۶۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹۹-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حدادی‌فر
۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منظمی
۳۳-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-CB2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حبیب‌زاده
۲۳-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۶-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پارس جنوبی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورمحمد
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
همتی
۲۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصفا
۳۴-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۱۴-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منوچهری
۴۷-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۷۲-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین