۱-۱
تاريخ
۰۵ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام علی
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۳-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-CB2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۲۲-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کمندانی
۲۵-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۲۰-CF3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورهاشم
۱۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۱۰-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فلاح‌زاده
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۱۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شفیعی
۴۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدفرد
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌علی‌دوست
۴-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیاب
۲۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۳۲-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۰-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشمی
۲۸-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین